Unge personer med funksjonsnedsettelser i Nord, deltagelse i samfunnslivet

Søker
Troms og Finnmark fylkeskommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Ministeriet for arbeid og sosial utvikling
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
415 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media

En sterk representasjon av ungdom med funksjonsnedsettelse vil gi unge forbilder som kan stimulere til bredere deltakelse og styrke demokratiet. Representasjon er nødvendig i utviklingen av politikk som skal være for hele befolkningen. Dette er like viktig for demokratiutvikling i Norge slik som i Russland. Derfor vil tittelen for neste steg i vårt samarbeidsprosjekt være Unge funksjonshemmede i Nord. Deltakelse i det politiske og offentlige liv. Prosjektet vil inngå som en del av vårt arbeid med å fremheve funksjonshemmedes samfunnsdeltagelse i nord.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
32
Russiske
16
Norske
16
Ungdom
10 (norske og russiske)