Uavhengig journalistikk i eksil

Søker
The Independent Barents Observer
Finnmark
Samarbeidspartner
The Independent Barents Observer
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
340 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media

­­Gjennom et forsterket samarbeid med russisk-språklige journalister i eksil, skal Barents Observer styrke sin internasjonale formidling rettet mot lesere i Russland. Journalistene skal lede an i nettavisens nye satsinger på grensekryssende formidling, og bidra til å skape uavhengig journalistikk som når russiske publikum. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
4
Utenlandske
2
Norske
2