Svarte Natta

Søker
Norsk journalistlag
Troms
Samarbeidspartner
Uten partner
Troms
Barentssekretariatets støtte
9 400 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media

Til Svarte Natta kommer Artem Filatov for å fortelle oss hvordan han nå jobber i eksil, og om hvordan arbeidsforholdene for uavhengige journalister i Russland har vært de siste årene. Og hvordan mener han vi som uavhengige journalister i Norge bør dekke Russland? Filatov blir intervjuet av Amund Trellevik, som leder den norske delen av Barents Press, der nordiske og russiske journalister samarbeider over grensene.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
280
Utenlandske
0
Norske
280