Styremøte Barents Press International

Søker
Barents Press Norge
Troms
Samarbeidspartner
Barents Press Russland
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
129 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media

­­Vi søker om støtte for å arrangere styremøte i Barents Press International med de nasjonale styrene.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Russiske
3
Norske
4
Ungdom
13 (norske og russiske)