Sápmi Business Arena

Søker
Ovddos AS
Finnmark
Samarbeidspartner
Sergey Gavrilov
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
267 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

Sápmi Business Arena handler om å skape en arena for samiske næringsaktører unge og voksne. Det skal arrangeres en Business Hackathon for samiske unge og en Sápmi Business Conference i Kautokeino. Disse arenaene skal bidra til å stimulere flere unge til å bli grundere, motivere og hjelpe næringsaktører til å vokse og styrke samhandlingen mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, samtidig som næringsaktører får muligheten til å dele kunnskap og styrke nettverksrelasjoner.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
180
Russiske
5
Norske
94
Ungdom
30 (norske og russiske)