Sámi Beassášmárkanat 2022/Samisk Påskefestival 2022

Søker
Stiftelse Samisk Musikkfestival
Finnmark
Samarbeidspartner
Saami Council
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
282 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

Samisk musikkfestival i Kautokeino skal hjelpe Sámi Beassášmárkanat/ Samisk Påskefestival sitt publikum og samfunnet forøvrig til å bli kjent med samer i Kolahalvøya på russisk side av Sápmi, det kildinsamiske spåket og kultur, og særlig joiketradisjonen leu'dd. Dette vil vi gjøre ved å løfte og synliggjøre kildinsamisk kultur og leu'dd ved å ha det som programinnhold på tradisjonell joikekonsert, reinkappkjøring og kunstutstilling. Gjennom prosjektet vil vi også bidra til at samer fra Kolahalvøya får delta på og oppleve Sámi beassášmárkanat 2022 og utvikle sitt nettverk på tvers av landegrensene.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
23
Russiske
9
Norske
11
Ungdom
5 (norske og russiske)