Samarbeid om utvikling av Yukigassen i Murmansk, Arkhangelsk og Vardø

Søker
Yukigassen Norway
Finnmark
Samarbeidspartner
Arkhangelsk byadministrasjon
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
160 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

Yukigassen skal arrangeres i Vardø vinteren 2022. For å bli bedre på arrangere Yukigassen, videreutvikle og styrke arrangementet, skal samarbeidsprosjektet legge til rette for utveksling av lag, dommere og administrativt personell under Yukigassen i Vardø. Vi satser på rekruttering av unge og vil spesielt legge til rette for felles ungdomsaktiviteter under arrangementene.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
230
Russiske
30
Norske
200
Ungdom
50 (norske og russiske)