Russland til Riddu + Riddu Nuorat 2022

Søker
Riddu Riddu Festivála
Troms
Samarbeidspartner
Sami Nurash
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

Russland til Riddu er et av Riddu Riddus viktigste satsningsområder. I løpet av festivaldagene 13.-17.juli vil urfolk fra Russland være representert på mange programområder. Et av dem er Riddu Siida,festivalens mingleområde som lar urfolk presentere seg selv og sin kultur gjennom å ønske publikumvelkommen inn i sine hjem på festivalområdet. I tillegg vil noen fra delegasjonen holde forestilling påRiddu Riddus barnefestival, og drive formidling til ungdomsprogrammet Nuorat om situasjonen forurfolk i Russland.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
77
Russiske
19
Norske
32
Ungdom
67 (norske og russiske)