PROSJEKT 67

Søker
Prosjekt 67
Nordland
Samarbeidspartner
Exit / Vyhod and Karelian art residence
Karelia
Barentssekretariatets støtte
450 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentskult

Prosjekt 67 skal i samarbeid med Exit / Petrozavodsk gjennomføre et samarbeidsprosjekt. I dette prosjektet skal to russiske kunstnere gjennomføre et kunstprosjekt i et mobilt visningsrom for kunst med lokasjon i Bodø, og to norske kunstnere skal gjennomføre et kunstprosjekt i et mobilt visningsrom for kunst med lokasjon i Petrozavodsk.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
4
Russiske
2
Norske
2