Norsk-Russisk kunstnermøte i Barents / Havmannutstillingen 2022

Søker
Rana Kunstforening
Nordland
Samarbeidspartner
Ekaterina Frejman
Karelia
Barentssekretariatets støtte
145 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

Skape interesse for russisk visuell kunst og kultur for nordmenn, og gi ny kunnskap om kunst og kultur for russerne. Russiske kunstnere kommer fra Petrosovosk til Rana/Helgeland for å bli kjent med kultur og natur på Helgeland. Etablere kontakt med profesjonelle kollegaer, amatører og andre som er interessert i visuell kunst. Dette inkluderer også medlemmer i Rana kunstforening. De karelske kunstnerne vil også promotere russisk kultur og visuell kunst fra deres hjemland. Oppholdet i Norge vil være mellom 23. april til 9. mai og vil inneholde ulike kultur- og naturopplevelser som beskrevet i tidsplanen.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
98
Russiske
4
Norske
88
Ungdom
71 (norske og russiske)