Kultur nå?/Культур_но?

Søker
SÁMI LÁVDI - SAMI ASSOCIATION OF PERFORMING ARTS
Finnmark
Samarbeidspartner
RuNo Teater Ekaterina Bespalova
Troms
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

I samtalen som vil finne sted i en stor lavvu på torget i Tromsø 28. april kl. 16.45 - fokuseres det på hvordan ukrainakrigen påvirker folk til folk samarbeid og arbeidssituasjonen for samisk-russiske og russiske kulturarbeidere - nå og i framtida.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
6
Russiske
4
Norske
2