Korridor. Border Art Chat

Søker
RuNo Teater
Troms
Samarbeidspartner
BarentsDome
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
660 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­Koridor. Border Art Chatt er en nettplattform hvor det skal presenteres en mosaikk av konkrete eksempler av kreativt samarbeid innen dans, musikk, skuespill, dikt, sang osv. mellom kunstnere på tvers av grensen. Den første blokken av disse eksemplene skal utvikles i løpet av prosjektet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
26
Russiske
13
Norske
13