Komafest: Crossings

Søker
Komafest AS
Finnmark
Samarbeidspartner
Culture Palace of Teriberka
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
317 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentskult

Komafest ønsker å lage en mikrofilmfestival i Vardø. Høsten 2022 ønsker vi å invitere folk i Varangerregionen på kino. Hvis det er mulig, ønsker vi gjerne russere i grenseregionen til velkommen til å delta. Vi vil lære unge i Vardø og Teriberka å lage film, og å få vist frem det de lager for et publikum, på begge sider av grensen. Komafest lager med dette en helt ny kulturarena. Vi ønsker å ivareta Komafests russiske nettverk, og håper samtidig på at Crossings åpner opp for nye partnerskap for fremtiden. Med denne festivalen ønsker vi å blåse nytt i rom du ikke visste kunne være en kino.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
400
Utenlandske
200
Norske
200