Den norske klubb i Arkhangelsk til Vardø under Pomorfestivalen 2022

Søker
Norsk Pomorakademi
Finnmark
Samarbeidspartner
Den norske klubben, Arkhangelsk
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
108 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­Den norske klubben reiser fra Arkhangelsk til Vardø, og deltar på aktiviteter under Pomorfestivalen. Pomorfestivalen er dedikert til de gamle gode forbindelser mellom Norge og Russland, representeret med Vardø og Arkhangelsk, som strekker seg så langt tilbake i tid som da båter kunne flyte tilstrekkelig langt til at folk i Vardø og Arkhangelsk-området kunne møtes for å handle. Interessen for Arkhangelsk er stor i Vardø, og interessen for Vardø er stor i Arkhangelsk. Den norske klubben i Arkhangelsk inngår i denne konteksten.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
31
Russiske
13
Norske
17
Ungdom
10 (norske og russiske)