Barentspluss vårsemesteret 2022

Søker
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
1 022 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

Barentspluss er et utvekslingsprogram for ansatte og studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i den norsk-russiske delen av Barentsregionen.

Les mer her.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
67
Russiske
40
Norske
27
Ungdom
35 (norske og russiske)