Barentspluss: støtte til samiske studenter

Søker
Samisk Høgskole / Sámi allaskuvla
Finnmark
Samarbeidspartner
Samisk Høgskole / Sámi allaskuvla
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
351 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

Samisk høgskole søker om støtte til 6 samiske studenter fra Russland som har mistet språket, ogsom ønsker å ta det tilbake ved å ta kurs i samisk språk og kultur høsten 2022

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
26
Utenlandske
6
Norske
20
Ungdom
2 (norske og utenlandske)