Barents Spektakel 2022: Where do we go from here?

Søker
Pikene på broen
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents Bird Festival
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
850 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

I 2022 arrangeres Barents Spektakel (BS) for 18. gang i regi av Pikene på Broen på Kirkenes. Festivalen er en stor grenseoverskridende møteplass, en møteplass på tvers av sektorer og fagfelt og en internasjonal folkefest for hele Barents! Vi tar med oss erfaringer fra uvanlige omstendigheter under festivalen i 2021 og gjennomfører BS22 med en blanding av fysiske, fysisk/digitale og digitale møteplasser og arrangementer og med satelitter og enkeltevents også i Nikel, Murmansk, Petrozavodsk, Apatity, Arkangelsk og St.Petersburg i samarbeide med engasjerte partnere og frivillige på russisk side. Alt streames og knyttes sammen over grenser. BS22 henger på flere måter sammen med BS21. Festivalen tar også med seg tematiske betraktninger, noen kunstnere og kunstprosjekter og erfaringer fra prosessbasert kunstnerisk samarbeide i bevegelse gjennom hele 2021. Prosjekter utvikles videre, vokser og tar nye former i takt med pandemien. BS22 blir en fortsettelse hvor følgende spørsmål: Where do we go from here? kommenteres og diskuteres på helt ulike måter av folk fra mange fagfelt og et stort grenseoverskridende publikum.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
296
Russiske
126
Norske
143
Ungdom
193 (norske og russiske)