Barents Press' mediekonferanse 2022

Søker
Barents Press Norge
Troms
Samarbeidspartner
Barents Press Russland
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
535 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media

Barents Press sin årlige mediekonferanse, som i 2022 gjennomføres i Joensuu, Finland fra 5. til 8. mai. Der samles drøyt 100 journalister og redaktører fra Finland, Sverige, Norge og Russland for å diskutere tidene vi står oppe i.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
120
Russiske
20
Norske
20
Ungdom
10 (norske og russiske)