BAR International 2022

Søker
Pikene på broen
Finnmark
Samarbeidspartner
Second School, Nikel
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
1 350 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentskult

Bar International 2022 introduserer kunstnere for Barentsområdet, fysisk og digitalt, gjennom et aktivt informasjonsprogram, reiser i grenseområdet, besøk til ulike foretak, kunnskapsinstitusjoner, organisasjoner og samtaler med lokale eksperter. Bar International bidrar til utveksling av erfaring og kunnskap og nye, aktuelle nettverk for deltakerne. Programmet gir mulighet for innledende og dypere research, ideutvikling, deltakelse i workshops og oppstartsfase for kunstproduksjon som kommenterer liv og samfunn i nord. Programmet gir også barn, unge og andre ny kunnskap og gode opplevelser. Bar International knyttes til PBs andre hovedprosjekter festivalen Barents Spektakel og visningsrommet TERMINAL B.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
107
Russiske
42
Norske
51