Arctic Lyrics: grenseoverskridende samarbeidsprosjekt innen samtidslyrikk mellom Nord-Norge og Nordvest Russland

Søker
ARCTIC ARTS PATRABOY
Finnmark
Samarbeidspartner
Den russiske forfatterforening i Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
303 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­Prosjektet skal kartlegge behov og interesser av norske og russiske samtidslyrikere i Barentsregionen gjennom etablering av prosjektgruppe som skal bestå av norske og russiske forfattere (diktere); organisering av flere digitale prosjektmøter, ett "fysisk" workshop i Tromsø og to felles turer til Russland og til Norge med gjensidige gjendiktninger av dikter og andre felles diktprodukter; evt. andre aktiviteter og tiltak som prosjektgruppe skal se som nødvendige - prosjektet skal bidra til økning av gjensidig kjennskap til poesi i Barents både mellom selve diktere og publikum; flere kulturelle arrangementer og flere norsk-russiske produkter (bøker, artikler, videosnu

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
21
Russiske
10
Norske
11
Ungdom
7 (norske og russiske)