Workshop på tvers av grenser. Om klimaendringer og teknologi for ungdom i Barentsregionen

Søker
Norsk institutt for bioøkonomi
Finnmark
Samarbeidspartner
Pasvik Zapovednik
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
113 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Høsten 2021 ønsker NIBIO Svanhovd i Norge og Besøkssenter Pasvik Zapovednik i Russland å gjennomføre en workshop rettet mot norske og russiske ungdommer med tema «klimaendringer i Barentsregionen og hvordan disse påvirker samfunnet, planter og dyr». Workshopen vil gjennomføres via Teams/Zoom og vil ta i bruk App-teknologi i form av et spill som er utviklet av NIBIO Svanhovd med finansiering av Norges forskningsråd. Spillet heter «Svanhovd: et klimamysterium». Det er gratis og skal oversettes til russisk, samisk og engelsk. Workshopen vil inkludere gruppearbeid hvor ungene vil måtte spillet spille på de forskjellig språk og svare på spørsmål og delta i aktivitetene i disse språkene. Aktivitetene i workshopen vil kreve aktiv deltagelse av elevene både i form av presentasjoner, men også gjennom fysisk aktivitet og inkluderer før og etterarbeid som kan brukes i skole sammenheng. Prosjektet vil bidra til å øke forståelsen for bærekraftighet, det biologiske mangfoldet og klimaendring, samt fremme kunnskap om Barentsregionen og utfordringene knyttet til nordlige områder.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
38
Russiske
19
Norske
19
Ungdom
30 (norske og russiske)