Sápmi Business Arena

Søker
Ovddos AS
Finnmark
Samarbeidspartner
Sergey Gavrilov
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
112 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

I dette forprosjektet skal det planlegges og arrangeres en Business Hackathon for samiske unge i Kautokeino høsten 2021. Prosjektet skal bidra til å stimulere flere unge i Barentsregionen til å bli gründere, motivere og hjelpe næringsaktører til å vokse og styrke samhandlingen mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv. Videre skal man i prosjektet forberede og planlegge Sápmi Business Conference, som skal arrangeres våren 2022 (det vil sendes en ny søknad knyttet til konferansen)

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
180
Russiske
20
Norske
110
Ungdom
30 (norske og russiske)