HIPHOP2NORTH

Søker
Dancelab Danseklubb
Troms
Samarbeidspartner
Creative Laboratory Rainbow of Life
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
208 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

HIPHOP2 NORTH skal gi mulighet og arbeid for lokale profesjonelle kunstnere innen HipHopkulturen fra den arktiske regionen, samt eksponering for det internasjonale publikum og aktører. Dette skjer gjennom nettverkingshub, mentorordning etablert med Europas største HipHop-arrangører samt internasjonal oppmerksomhet og dimensjon rundt ArcticJam. Gjennom prosjektet, barn og ungdom blir å få en plattform for utvikling gjennom verksteder og konkuransearena gratis. Prosjektet involverer estimert 400 barn og ungdom under ArcticJam, samt estimert 200 barn og ungdom i Arkhangelsk som et resultat av prosjektet i 2021. HIPHOP2NORTH er nytenkende når det gjelder å skape en nettverkingsplattform slik at kunstnere på tvers av landegrenser i vår region skal enklere kommunisere og skape nye kunst- og kulturprosjekter. Dette skal styrke vår kommunikasjon og vil skape arbeid for profesjonelle kunstnere og gangne vårt samarbeid i Baretsregionen. 

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
570
Russiske
190
Norske
330
Ungdom
560 (norske og russiske)