Utviklingsprosjekt i regi av Tana kulturskole/Sámi mánáid teahter

Applicant
Deanu Gielda / Tana Kommune
Finnmark
Partner
Olga Khaltsjenko
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
288 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
70
Russiske
10
Norske
60
Ungdom
59 (norske og russiske)

­­

Tana kommune å utvikle kompetansen i vårt samiske barneteater og kulturskole ved å sette opp en større forestilling som markerer åpningen av nye Tana bru.

Tanken er å hente inn profesjonelle kulturarbeidere og kunstnere med lokal og regional tilknytning, samt å skape nye kontakter i Russland. Disse skal jobbe sammen med de ansatte på kulturskolen/barneteateret, elevene og lokalsamfunnet for øvrig. Forestillingen er tenkt å foregå utendørs.­­