Taibola Think Tank – Seminar on prospects of creation and arrangement of Taibola-Norge art residence in Vardø

Applicant
Taibola Norge
Finnmark
Partner
Taibola festival
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
98 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
29
Russiske
10
Norske
13
Ungdom
18 (norske og russiske)

­­

A seminar with potential participants and managers of the future art residence at Taibola House in Vardø.

­­

The aim of the seminar is to define the concept and the program of management and development of Taibola art residence in Finnmark, and using this as a insitament for further development of the Norwegian - Russian relations. Det skal gjennomføres et strategisk seminar i Vardø med bred deltakelse. Deltakerne skal arbeide frem en strategi ytterligere aktivitet fra Taibola kan åpne Vardø for andre norsk-russiske aktiviteter knyttet til kultur, kulturnæring, osv. Sentralt i dette arbeidet står spørsmålet hvordan "Taibolahuset" i Vardø kan utnyttes i denne forbindelse. Taibolahuset er et verneverdig hus, som Taibola har opsjon på å erverve.