Språkkurs 2020

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Partner
Skole 31
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
99 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
47
Russiske
30
Norske
13
Ungdom
25 (norske og russiske)

­­

Sommerkurs i russisk og norsk språk for voksne i Bergensregionen. Kurset er intensivt over 10 dager med 5-7 språkleksjoner hver dag, kombinert med utflukter og sosiale aktiviteter hvor deltakerne er i interaksjon med hverandre. Kursets målsetting er å styrke og utvikle det mellommenneskelig samarbeidet i Barentsregionen, gjennom språk og kulturutveksling.