Pasvikelvas energihistorie

Applicant
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
127 000 NOK
Satsingsområde
Education
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
10
Russiske
5
Norske
2

­­

Pasvikelvas historie, med særlig fokus på vannkraftutbyggingen.

­­

Dette historieprosjektet har som formål å utforske Pasvikelvas historie, med særlig fokus på vannkraftutbyggingen i elva. Kraftsamarbeidet i grenseelva er en unik hendelse i Barentsregionens transnasjonale historie, og gir innsikt i særegne trekk ved relasjonene mellom de to nordiske småstatene Norge og Finland og den sovjetiske supermakten. Selve ideen om et energisamarbeid har røtter tilbake til starten av 1900-tallet, og prosjektet vårt vil spore de tidligste forsøk på samarbeid og ideutvikling mellom de tre statene fra 1906, slik disse fins nedfelt i arkivdokumenter i Norge, Russland og Finland. Dette arkivmaterialet er spredt og har hittil bare vært delvis tatt i bruk. Prosjektets sluttprodukt vil være ei bok skrevet for en bred leserkrets med interesse for det norskrussiske grenseområdets historie, energihistorie knyttet til Pasvikelva og nordområdehistorie generelt.