Oppfølgningsprosjekt - ny fryseterminal i Tromsø

Applicant
BARENTSTERMINALEN AS
Troms
Partner
OOO Murmansk Consulting Group
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
14
Russiske
10
Norske
4

Selskapet gjennomførte i 2019 et forprosjekt med partnersøk og logistikk blant russiske rederier vedrørende etablering av en fryseterminal i Tromsø.­­

Prosjektet er nå inne i en ny fase, der terminalen prosjekteres, kvalitetssikres og hvor to ulike lokaliteter er under utredning.­­ Fokus for fase to er partnersøk og relasjonsbygging, russiske medeiere og leverandører til fryseterminalen.