Om Russland for nordmenn, om Norge for russere, en kursserie for norske og russiske journalister

Søker
Barents Press Norge
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents Press Russland
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
880 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media

Barents Press Norge ønsker å videreføre sin allerede påbegynte kursserie for norske og russiske journalister i Barentsregionen.­­

Kursserien er et samarbeidsprosjekt med Barents Press Russland. I 2021 skal vi avvikle tre kurs for til sammen 30 journalister fra begge land. Det første kurset er for norske journalister og skal gi en utførlig innsikt i relasjonen Norge-Russland på offisielt nivå. Det andre kurset er for både norske og russiske journalister og skal gi innsikt i hva sanksjonene mot Russland har betydd for både norsk og russisk næringsliv. Det tredje kurset er for russiske journalister og skal handle om energi, olje så vel som utvikling av nye former for energi. Dersom smittesituasjonen ikke bedrer seg, vil vi lage kurs i Norge/i Russland som erstatning for de planene vi beskriver her.­­

Erstatningskurset i 2020 viste stor interesse, og vi fikk langt flere påmeldinger enn vi kunne ta imot, og også langt flere enn tidligere år.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
103
Utenlandske
43
Norske
60
Ungdom
45 (norske og utenlandske)