Northen stains

Applicant
Grimen Artworks
Troms
Partner
Andrey Pritsyn
Karelia
Barentssekretariatets støtte
15 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
14
Russiske
7
Norske
7
Ungdom
10 (norske og russiske)

northen stains er en urban jam holdt i Russland. et møte mellom Graffiti malere og gatekunstnere i fra Barents regionen. over 4 aktive dager vil deltakerne male flere vegger sammen, nettverks bygge, styrke samhold i kulturen og etablere kontakt i miljøet også kryss av grensen. bli inspirert og utvikle seg kunstnerisk, hente lærdom av hverandre, og knytte bånd for fremtiden.

­­