Maskinførere og ingeniører i Russland

Barentssekretariatets støtte
35 000 NOK
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
6
Russiske
3
Norske
3
Ungdom
0 (norske og russiske)

MEF ønsker å undersøke muligheten for samarbeid med Russland om bruk av russiske maskinførere og ingeniører i anleggsbransjen.

Vi har i dagen situasjon hvor norske bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft både på maskinfører og ingeniørnivå. Dette gjelder over hele landet, og i Nord-Norge estimerer vi at vi per dags dato mangler mellom 30 og 50 lærlinger årlig innenfor anleggsmaskinfaget. Dette er en situasjon som ikke vil bedre seg nevneverdig i årene som kommer såfremt ikke noe skjer mer behov eller tilgang til flere skoleplasser.

På russisk side er det gruver som legges ned og det finnes gode maskinførere og bergverksarbeidere som står uten jobb eller som kan finne det interessant med mulighet på norsk side. Det samme gjelder for ingeniører fra universitetet i Murmansk. Disse skal være dyktige og skal beherske engelsk godt. Noe som vil gjøre en overgang til Norge mulig.

­­