Film fra Nord 2021

Applicant
Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Troms
Partner
InFilm
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
1 000 000 NOK
Satsingsområde
Barentskult
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
40
Russiske
8
Norske
23
Ungdom
13 (norske og russiske)

Unikt kunstnerisk innhold og en åpen dialog mellom kunstnere og publikum er kjernen i dette prosjektet.­­

Film Fra Nord i 2021 vil bli bygd helt fra bunnen av, og vi satser på å oppdage nye spennende kunstnere og kunstverk, samt å opprettholde og videreutvikle eksisterende relasjoner med andre aktører innen filmbransje, filmformidlere, festivaler, kinoer og andre samarbeidspartnere.­­

Film fra Nord er et prosjekt som primært skal hjelpe kunstnere som lager film i regionen til å nå ut til flest mulig. Dette blir gjort gjennom flere arrangement der filmskapere er til stede for å kunne få umiddelbare tilbakemeldinger og se publikums reaksjon. Denne jobben skal gjelde både i Norge, i form av spesiallaget sideprogram på TIFF, og hele regionen (med fokus på Nord-Vest Russland), hvor deler av dette programmet blir vist i form av en turné. I tillegg skal det jobbes med eksport av de beste eksemplene på Barents-samarbeidet utenfor regionen, samt digitale konsepter og løsninger. Infrastrukturen som prosjektet utvikler svært avhengig av gjennomføringskraft hos formidlere som sprer seg rundt hele Barentsregionen. Derfor, i tillegg å arrangere filmvisninger, definerer vi kompetansegivende tiltak som vil bidra til utvikling av arrangørene. En trainee-ordning, hvor vi inviterer russiske partnere til å delta aktivt i gjennomføringen av TIFF vil ikke bare styrke TIFFs stab, men også bidra til utvikling av relevante miljøer i Nordvest-Russland.