Etablering av nettverkskanal for rekeaktører i Barentsregionen

Applicant
Stella Polaris AS
Troms
Partner
Siyanie Arktiki
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
12
Russiske
8
Norske
4

Stella Polaris AS ønsker gjennom prosjektet å benytte de relasjoner man har i Nordvest-Russland til å få en oversikt over hvilke nye rekeaktører som er kommet til på russisk side i den hensikt å innlede et mulig, framtidig samarbeid med disse.­­

Stella ønsker også gjennom prosjektet å få en oversikt over landinger av russisk rekeråstoff, herunder også markedskanaler for rekene som landes i Nordvest-Russland. Stella på sin side er villig til å bidra med utveksling av informasjon fra norsk rekefangst og rekeproduksjon som kan være nyttig for russiske aktører i rekebransjen i Nordvest-Russland. Stella vil også gjennom prosjektet kartlegge muligheter for samarbeid mht. råstoffutveksling mellom rekeaktører i Norge og Russland.­­