Det nye Pomorsamarbeidet 2021

Applicant
Påvirke SA
Finnmark
Partner
Sergei Samoilov
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
140 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
12
Russiske
6
Norske
6

Prosjekt "Det nye Pomorsamarbeidet" skal etablere en ny samarbeidsarena mellom russiske og norske fiskeriaktører.­­

Målet er at prosjektet skal fremme den­­ nye Pomorhandelen, som er bygd på det historiske samarbeidet, som har vart i århundrer mellom Norge og Russland. I dette prosjektet kartlegges aktører innenfor fiske og fangst på norsk og russisk side som potensielt har interesser av å samarbeide med hverandre. Et utvalg av aktørene blir plukket ut og deretter kontaktet for å inngå i potensielle samarbeidskonstellasjoner gjennom egne møter. Det arrangeres en konferanse der samarbeid mellom aktører som allerede har intensjonsavtaler og nye aktører møtes for å etablere innholdet i det nye pomorsamarbeidet.