Vårlyd kammermusikkfestival

Applicant
Universitetet i Tromsø
Troms
Partner
Petrozavodsk State Conservatory
Karelia
Barentssekretariatets støtte
65 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
42
Russiske
7
Norske
35
Ungdom
36 (norske og russiske)

­­

Vårlyd er en festival for kammermusikk og populærmusikk i regi av musikkonservatoriet ved UiT. Den arrangeres i 2020 for andre gang, og denne gangen med deltakelse av musikere fra Glazunov- Konservatoriet i Petrozavodsk. Festivalen gir norske og russiske studenter anledning til på vise seg frem for et offentlig publikum og bli kjent med nytt repertoar. Prosjektet skal styrke båndene mellom partnerorganisasjonene og gi studentene mulighet for kontakt og nettverksbygging. Festivalen arrangeres 23.-27. mars i Tromsø.