Vår felles seier

Applicant
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
265 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
27
Russiske
15
Norske
12
Ungdom
16 (norske og russiske)

­­

I mai 2020 skal vi markere at det er 75 år siden andre verdenskrig var slutt. Krigen satte veldig dype spor både i russisk og nord-norsk historie og preger de moderne samfunnene i Norge og Russland i ulik grad også i dag. Dette er et prosjekt hvor studenter i Tromsø og Arkhangelsk, som studerer russisk og norsk språk, historie, kultur og samfunn, skal få bedre kunnskp om hverandre gjennom en dypere innsikt i hva krigen var og betydde for lokalbefolkningen her i nord. Gjennom hele prosjektet vil studentene måtte øve og praktisere begge språkene. Russiske studenter som studerer norsk skal forberede og gjennomføre samtaler og intervjuer på norsk med mennesker fra forskjellige aldersgrupper i Tromsø, og norske studenter som studerer russisk, skal dra til i Arkhangelsk i Russland og der gjennomføre samme type intervjuer på russisk. Resultatet av prosjektet blir en film hvor studentene også må jobbe med oversettelse samt å skrive filmteksting på det språket de lærer. I tillegg skal vi organisere seminarer hvor russiske og norske professorer i historie foreleser om temaet andre verdenskrig i nord, sett fra ulike perspektiv. Studenter fra de ulike landene skal delta på faglige og sosiale sammenkomster hvor de blant annet kan dele inntrykk, kunnskap og meninger etter sine intervjuer. Et slikt prosjekt vil være nyttig for språkopplæring, fremme kulturforståelse og øke kunnskapen om samfunnene.