Språkkurs 2019

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Partner
Skole 31
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
56
Russiske
30
Norske
20
Ungdom
25 (norske og russiske)

­­

"Språkkurs 2019" er en kurssamling i norsk og russisk språk som finner sted i sommer på Pasvik folkehøgskole. Språkkurset er intensivt og går over 10 kursdager, hvor innholdet i stor grad er undervisning i språk, men det er også en sosial og kulturell dimensjon over kurssamlingen.

­­

Deltagerne på kursene er borgere i Barentsregionen som ønsker å lære mer om nabolandets språk og kultur, både for å ha nytte av det som privatpersoner og gjennom sitt yrke. Her møtes folk i ulik alder og fra ulike yrkesgrupper. Språkkurset i Pasvik er kjent for god stemning og for å være en fin anledning til å treffe nye venner og å utvide sitt nettverk i regionen. Det vil bli gitt undervisning på ulike nivå. Deltagerne bor og spiser på skolen under kursdagene