Språk, utdanning og kulturkjenning

Applicant
Sandnes og Bjørnevatn skole
Finnmark
Partner
Norsk-russisk videregående skole
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
59 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
35
Russiske
17
Norske
18
Ungdom
30 (norske og russiske)

­­

Elever fra 10. trinn ved Bjørnevatn skole skal reise til Murmansk for å besøke Norsk- Russisk VGS. Gjennomføringen av prosjektet planlegges i februar 2020. Målet med prosjektet er å styrke interesse hos norske elever for å lære det russiske språket, øke kjennskap til grenseområdet og nabobyer og vise en unik utvekslingmulighet.