Skolesamarbeid med Skole 31 del 2

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Partner
Skole 31
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
99 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
40
Russiske
22
Norske
22
Ungdom
20 (norske og russiske)

­­

Prosjektet søker å styrke og konsolidere samarbeidet mellom Skole 31 i Murmansk og Pasvik folkehøgskole. Det vil i løpet av prosjektet bli gjennomført to ulike besøk, hvor elever fra skolene får bli kjent med hverandre gjennom ulike faglige og sosiale aktiviteter. Det første besøket består av et opphold i Murmansk, hvor 20 elever fra Pasvik folkehøgskole følger en skoleuke på Skole 31 og bor privat hos russiske elever. Den andre besøket er når de 20 vertselevene fra Skole 31, kommer på gjenbesøk til Pasvik folkehøgskole. Da er folkehøgskoleelevene verter og inkludere sine russiske venner i dagliglivet i uken på folkehøgskolen.