Sharing the Arctic

Applicant
Kirkenes videregående skole
Finnmark
Partner
Gymnasium nr. 9
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
220 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
75
Russiske
27
Norske
37
Ungdom
67 (norske og russiske)

­­

I år setter vi fokus på Arktis og vårt felles ansvar for å forvalte dette sårbare området til det beste for fremtidige generasjoner. Klima og miljøspørsmål er blant de viktigste spørsmålene vi stiller i vår tid. Hvordan kan vi i fellesskap arbeide for å bevare naturmangfold, begrense natur- og miljøødeleggelser og arbeide for en felles forståelse av utfordringene for Arktis? Gjennom å analysere ulike aspekter som Miljø og ressurser, Historie, Kultur og Samarbeid mellom land og folk, håper vi å gi samarbeidspartene en ny forståelseshorisont for fremtidig samarbeid i Arktis. Ved å sette dette tema på dagsorden i forarbeid og gjennom en intens prosjektuke ønsker partene å bringe unge mennesker sammen, og bruke arenaen til å skape en felles erfaringsbakgrunn. Barents Prosjektene har alltid en gjennomgående rød tråd der vi arbeider for å gi ungdommene et bedre utgangspunkt til å bli omsorgsfulle, kunnskapsrike og løsningsfokuserte aktører i fremtidig grenseoverskridende studie og arbeidsliv.