Seiersmarsjen 2019

Applicant
Sør-Varanger kommune
Finnmark
Partner
Petchenga kommune
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
40
Russiske
20
Norske
20
Ungdom
34 (norske og russiske)

­­

Dette er et samarbeid mellom Petsjenga og Sør-Varanger kommune hvor vi skal følge opp arbeidet fra 2014 - Seiersmarsjen - med en ny marsj i 2019.

­­

I 2014 gikk 30 ungdommer og 10 voksne til fots fra Petsjenga til Jarfjord i "fotsporene" etter den Røde Arme. I år er planen å ta "reisen" langs hovedveien fra Petsjenga til Storskog, videre til Kirkenes og ende opp i Neiden. Vi vil plukke ut 15 ungdommer fra russisk og norsk side som sammen med ledere skal gjennomføre denne turen. Hovedmålet er kunnskapsforståelse om hva som skjedde i grenseområdene i forbindelse med krigen, samt å knytte nye bånd mellom ungdom på begge sider av den norsk-russiske grensa.