Scout Friendship camp summer 2019

Søker
Brønnøy KFUK-KFUM speidere
Nordland
Samarbeidspartner
The Nenets Okrug Scout Association
Nenets
Barentssekretariatets støtte
350 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
110
Russiske
35
Norske
45
Ungdom
60 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er å bygge videre på og utveksle speidererfaringer, og å utvikle vennskap under Brønnøy-Nenets vennskapsleir i Brønnøysund, via home hospitality hvor speiderne bor hjemme hos lokale familier før og etter leiren. Totalt vil det være 80 deltakere Norge og Russland 45 fra Brønnøy KFUK-KFUM speidere og 35 fra The Nenets Okruk Scout Association

­­

Vennskapsleiren med internasjonale deltakere vil bli avholdt i Velfjorden 1-10 august 2019. Programmet vil inneholde tradisjonelle aktiviteter sånn som leirbygging, bygging av bord slå opp telt, bygge grue og annet som trenges for å ha en leir. Siden dette er en internasjonal leir i lite format skal hvert land lage programmet for en dag i løpet av leiren. Det vil også bli arrangert en haik med 2 overnattinger. Å gå på haik vil si at de skal ut i naturen enten med kano eller ut å gå i naturen uten annet enn en presenning til å sove under og med det som er nødvendig av mat for turen. Der vil under leiren være et marked som er åpent for alle innbyggerne i området. Da har speiderne muligheten til å markedsføre seg for lokalbefolkningen ved å vise fram aktiviteter som speiderne driver med. Markedet er også en plass for innsamling av midler til et humanitært formål og all inntekt går til det formælet som blir valgt.