Samarbeid om utvikling av Yukigassen i Murmansk, Arkhangelsk og Vardø 2020

Applicant
Yukigassen Norway
Finnmark
Partner
Arkhangelsk byadministrasjon
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
199 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
50
Russiske
32
Norske
18
Ungdom
20 (norske og russiske)

­­

Yukigassen skal arrangeres i Vardø vinteren 2020. For å bli bedre på å arrangere Yukigassen, videreutvikle og styrke arrangementet, skal samarbeidsprosjektet legge til rette for utveksling av lag, dommere og administrativt personell under Yukigassen i Vardø. Vi satser på rekruttering av unge og vil spesielt legge til rette for felles norsk-russiske ungdomsaktiviteter under arrangementene. Dette aspektet vil vi videreutvikle i år, sa med tanke på skolebarn. Samarbeidsprosjektet vil også tilrettelegge for en snøskulptur workshop med instruktører fra Russland og hobby-artister fra Vardø i forkant av Yukigassen i Vardø. Hensikten er å skape en med estetisk og attraktiv turnering.