Samarbeid om utvikling av Yukigassen i Murmansk, Arkhangelsk og Vardø

Søker
Yukigassen Norway
Finnmark
Samarbeidspartner
Arkhangelsk byadministrasjon
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
287 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
65
Russiske
33
Norske
32
Ungdom
30 (norske og russiske)

­­

Yukigassen skal arrangeres i Vardø og Murmansk vinteren 2019. For å bli bedre på å arrangere Yukigassen, videreutvikle og styrke arrangementet, skal samarbeidsprosjektet legge til rette for utveksling av lag, dommere og administrativt personell under Yukigassen i Vardø og Murmansk. Vi satser på rekruttering av unge og vil spesielt legge til rette for felles ungdomsaktiviteter under arrangementene. Samarbeidsprosjektet vil også tilrettelegge for en snøskulptur workshop med instruktører fra Russland og hobby-artister fra Vardø i forkant av Yukigassen i Vardø. Hensikten er å skape en med estetisk og attraktiv turnering.