Samarbeid Barents Press Russland og Barents Press Norge 2020

Applicant
Barents Press Norge
Troms
Partner
Barents Press Russland
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
27
Russiske
10
Norske
5

­­

Barents Press Norge og Barents Press Russland planlegger flere aktiviteter for 2020 og vil fortsette vårt arbeid for bedre kontakt og forståelse på tvers av den norsk-russiske grensen i nord. Vårt arbeid fortsetter med uforminsket styrke på tross av vanskelige politiske tider og stadig mer streng og repressiv russisk lovgivning for å hindre kontakt med vestlige land og fri flyt av informasjon.