Russland til Márkomeannu

Søker
Markomeannu
Troms
Samarbeidspartner
Samisk senter i Lujávri
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
30
Russiske
16
Norske
13
Ungdom
20 (norske og russiske)

­­

Márkomeannu skal være en festival for hele Sápmi. I 2011 kunne Márkomeannu for første gang presentere innslag fra russisk side av Sápmi på festivalprogrammet. Márkomeannu ønsker å gjøre russisk side Sápmi til en naturlig del av festivalen i fremtiden og er nå godt på vei.

­­

I løpet av de seneste årene har både Márkomeannu og Várdobáiki samisk senter fått et svært godt samarbeid med russisk side av Sápmi, spesielt med det samiske kultursenteret i Lujávri i Murmansk-regionen. Både Márkomeannu og Várdobáiki samisk senter har flere ganger besøkt Lujávri. I løpet av årene med samarbeid har nettverket mellom markasamer og russiske samer fra Lujávri blitt svært godt, og personlige vennskap har oppstått. Dette er en veldig god forutsetning for fremtidige samarbeid og viser verdien og resultatet av gjentatte møter og besøk.