To Russia With Love

Applicant
Nordkapp Kommune
Finnmark
Partner
Kargopol Kulturskole
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
450 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
75
Russiske
40
Norske
30
Ungdom
50 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er en gjenvisitt til vår vennskapskommune, Kargopol i Arkangelsk, september 2019.

­­

En gruppe (totalt max.30 stk) barn, unge og voksne fra Nordkapp Kulturskole, Perleporten Kulturhus, samt administrasjon/politikere/næringsliv fra Nordkapp kommune, er deltakere.Over halvparten vil være barn/unge. I tillegg arbeider vi for å bringe en tredje aktør i prosjektet,- Alexandra Brass Band fra Johannesburg, Sør-Afrika. Dette med bakgrunn i tidligere samarbeidsprosjekter i Nordkapp, Music Breaking Borders. (se vedlegg). Vi ønsker en fortsatt videreutvikling av vennskapssamarbeidet og ønsker et fredfullt samarbeid mellom Arkangelsk og Nordkapp.Vi ønsker å samarbeide på tvers av kulturer, historie og språk, og gjennom musikk, kunst og kultur. Vi vil at musikken være brobygger mellom samfunn og generasjoner.