Riddu Nuorat 2019/Russland til Riddu 2019

Applicant
Riddu Riddu Festivála
Troms
Partner
Sami Nurash
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
450 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
60
Russiske
20
Norske
22
Ungdom
35 (norske og russiske)

­­

RIDDU NUORAT 2019 arrangeres i Olmmáivággi/Manndalen i perioden 10. - 14. juli 2019 og arrangeres parallelt med den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu Festivála.

­­

Riddu Riđđu inviterer urfolksungdommer i aldersgruppen 13-25 år til å delta på Riddu Nuorat, fire dager med workshops, samtaler og aktiviteter. Lær deg å lage protestkunst, lær deg en joik, møt urfolksungdommer fra hele verden for å utveksle kultur og lære av hverandre!

Gjennom Riddu Nuorat ønsker Riddu Riđđu å gi urfolksungdommer en trygg møteplass med basis i egen kultur. I løpet av oppholdet vil de ha kurs og samtaler med urfolkskunstnere, -aktivister og -ledere som skal gi ungdommene verktøy for å finne trygghet i sin identitet, lære seg ulike urfolks sang- og dansetradisjoner samt å kunne påvirke sine egne liv og hverdag.

RUSSLAND TIL RIDDU: Russland til Riddu er et av Riddu Riđđus viktigste satsningsområder. I løpet av festivaldagene 10.-14. juli vil urfolk fra Russland være representert på mange programområder. Et av dem er Riddu Siida, festivalens mingleområde som lar urfolk presentere seg selv og sin kultur gjennom å ønske publikum velkommen inn i sine hjem på festivalområdet. I tillegg vil noen fra delegasjonen holde forestilling på Riddu Riđđus barnefestival, og drive formidling til ungdomsprogrammet Nuorat om situasjonen for urfolk i Russland.