One Step Forward

Applicant
Hålogaland Amatørteaterselskap
Troms
Partner
Teaterstudio ”SPIRET”/”ROSTOK”
Karelia
Barentssekretariatets støtte
385 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
52
Russiske
37
Norske
15
Ungdom
27 (norske og russiske)

­­

En norsk gruppe på 15 personer fra hele Nord- Norge reiser til Petrozavodsk for å delta i samlingen/workshop/seminar Step Forward for funksjonshemmede 1.-4. juni og 18.-23.september 2019.

­­

Gruppen består av funksjonshemmede med ledsagere, instruktører, en tolk og en HATS ansatt og en tillitsvalgt. Prosjektet skal gi innsikt og erfaring for hvordan det arbeides med kunstproduksjon for aktører med funksjonsvariasjoner. Fra prosjekteiers ståsted skal de gi kunnskap for å utvikle strategier for vårt faglige samarbeid med instruktører og lage kurs som er tilrettelagt for målgruppa . Effektmål i prosjektet er å bygge nettverk mellom organisasjoner og enkeltpersoner i Nord-Norge, og få høste erfaringer fra miljø som har arbeidet fra et kunstfaglig ståsted. For instruktører og aktørene som medvirker er målsettingen å øke sin kunstneriske kompetanse, gjennom erfaringsutveksling og praktisk arbeid i ulike fagdisipliner.