Om Russland for nordmenn, om Norge for russere, en kursserie for norske og russiske journalister

Applicant
Barents Press Norge
Finnmark
Partner
Barents Press Russland
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
1 100 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
103
Russiske
43
Norske
60
Ungdom
45 (norske og russiske)

­­

Barents Press Norge ønsker å videreføre sin allerede påbegynte kursserie for norske og russiske journalister i Barentsregionen. Kursserien er et samarbeidsprosjekt med Barents Press Russland. I 2020 skal vi avikle tre kurs for tilsammen 30 journalister fra begge land. Det første kurset er for norske journalister og skal gi en utførlig innsikt i relasjonen Norge-Russland på offisielt nivå. Det andre kurset er for både norske og russiske journalister og skal gi innsikt i hva sanksjonene mot Russland har betydd for både norsk og russisk næringsliv. Det tredje kurset er for russiske journalister og skal handle om energi, olje såvel som utvikling av nye former for energi